Arkiv (sida 2 av 2)

NYTT TAK ELLER TAKRENOVERING I STOCKHOLM?

Takfix är ett förhållandevis litet företag men med en stor kunskap och breda erfarenheter. Våra kunder är nöjda och vi har fina recensioner från många lyckade takbyten och takbyggen. Vi utför renoveringar, underhåll, takspolning och takbyten. Givetvis är vi även specialister på nybyggda tak och utvecklar oss ständigt efter marknadens krav och behov.

Byta tak & Takbyte
Skräddarsydda lösningar – Tex Sedumtak
Självklart kan vi också ställa upp med en kostnadsfri besiktning av och på taket, både före och efter renovering och ombyggnad. Vi kontrollerar status på ditt tak och kan sedan hjälpa till med de lösningar, arbeten och åtgärder som behövs. Vi arbetar med individuella lösningar och även gröna tak som ska vara skräddarsydda för varje kund.

Byta till gröna tak eller tak med Sedum?

Kvalitet i alla led
Tak är en av de absolut viktigaste delarna på alla byggnader. Ett bra tak är en förutsättning för en stabil, torr och säker byggnad. I takbranschen är det därför av yttersta vikt att man förutom kompetent och välutbildad personal även väljer rätt produkter att arbeta med och rätt samarbetspartners. Vi har valt att arbeta med Icopal, som står för hög kvalitet och erbjuder bland marknadens längsta garantier. Icopal har funnits på marknaden sedan 1915 och är marknadsledare för tillverkning av produkter och byggsystem för låglutande tak. Tillsammans med Icopals produkter kan vi och våra medarbetare erbjuda en lång livslängd på takbyggen och en försäkringsgaranti på 10 + 5 år.
Kontakta oss för kostnadsfri offert på takbyte tex med Sedum!
Ett tak ska hålla i många år. Det står emot väder, temperaturer och vindar. Vi arbetar med både privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag och har ett brett register och tål att granskas. Kontakta oss för en kostnadsfri offert, rådgivning eller för att höra mer om vårt arbete och våra tjänster.

FUKTSKADA PÅ VIND I STOCKHOLM – TECKEN OCH ÅTGÄRDER

När fukt sprider sig på en vid kan det tillslut innebära mögelskador på både ditt tak och bjälkarna i taket. Vid vissa tillfällen kan en sanering vara det enda alternativet. Takfix hjälper till vid fuktskada på vind i Stockholmsområdet och ser till att åtgärda skadorna.

Så bildas många fuktskador på vind i Stockholm

Vid många av de fall av fuktskador som Takfix möter i Stockholm beror fuktskadan på ventilationen. Det kan exempelvis vara så att ventilationen blir sämre i ett hus när trycket i huset förändras efter att man har bytt typ av uppvärmning. Detta kan leda till fukt på vinden som i längden leder till en fuktskada i form av mögel antingen i bjälkarna, innertaket eller i isoleringen.

Fuktskada på vind upptäcker du genom att hålla koll på hur takfoten ser ut. Svarta missbildningar i takfoten och innertaket är ett tecken på fuktskada. För att hitta var fuktskadan på vinden kommer ifrån är det även bra att tänka på om det finns en konstig lukt på vinden.

Takfix hjälper hantera fuktskador på vind i Stockholm

Åtgärder vid fuktskada på vind i Stockholm

Det som Takfix rekommenderar för att åtgärda fuktskada på din vind i Stockholmsområdet är att åtgärda ventilationen i huset och se till att den blir bättre, ta bort sådant trä som har en fuktskada eller mögelskada, hålla koll på att alla öppningar från vinden är täta samt att både takets insida och utsida är helt.

Om luckan ned från vinden till bostaden inte är tät så kan det innebära att det blir fuktigt på vinden och en fuktskada kommer till. Till slut kan det bli så illa att ditt tak måste bytas.

Takfix hjälper till att se var fukten kommer ifrån vid fuktskada på vind i Stockholm. Att veta vad fuktskadan beror på är det första steget för att sedan kunna åtgärda problemen.